Odzyskanie przez Polskę niepodległości. Józef Piłsudski- bohater niezwykły.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918 dało Polakom nadzieję na życie w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Przypadająca w tym roku kolejna rocznica tego jakże ważnego z punktu widzenia każdego patrioty wydarzenia przypomina nam zarówno o niełatwych 123 latach zaborów, ale także o bohaterskich osobach tamtych lat, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnej ojczyźnie. Taką osobą bez wątpienia był twórca Legionów Polskich Józef Piłsudski.


Urodzonego 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem Józefa Piłsudskiego już od najmłodszych lat interesowały sprawy związane z polityką. Odznaczał on się już także wtedy niezwykłą postawą patriotyczną, która przejawiać się mogła choćby poprzez jego działalność studencką, za którą został wydalony z Uniwersytetu w Charkowie. Warto zaznaczyć, iż wzorem do naśladowania, kształtującym młodego chłopaka jakim był Piłsudski był jego ojciec, który w 1893 roku brał udział w Powstaniu Styczniowym. Józef Piłsudski nigdy nie mógł, ale także nie chciał pogodzić się z okupacją ziem polskich. Za swoje przekonania często ponosił bardzo wysoką cenę. Nigdy jednak nie zniechęciło go to do dalszej walki z zaborcami. Tak było także wtedy, gdy za swoja działalność socjalistyczną został aresztowany i zesłany na pięcioletni pobyt na Syberii. Przecież już niedługi czas później, w momencie wybuchu I wojny światowej wkroczył jako dowódca doskonale wyszkolonych oddziałów do Królestwa Polskiego. Następnym krokiem było oficjalne stworzenie Legionów Polskich i w dalszej kolejności Polskiej Organizacji Wojskowej. Po tym jak Legiony Polskie odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii i Niemcom, a sam Józef Piłsudski domagał się utworzenia Rządu Narodowego w Warszawie, aresztowano go i osadzono w więzieniu.

Po zwolnieniu z więzienia i powrocie do kraju otrzymał naczelne dowództwo, a także misję tworzenia rządu w wolnej Polsce. Człowiek ten nie spoczął jednak na laurach i w dalszej swojej działalności skupił się przede wszystkim na obronie odzyskanej wolności. Kolejne lata działalności doprowadziły Piłsudskiego do ofiarowania mu przez armię buławy Pierwszego Marszałka Polski, a w późniejszym czasie do sprawowania w rzeczywistości samodzielnych rządów w Polsce.


Niezwykle istotny jest fakt, iż marszałek cieszył się niezwykle dużym poparciem wśród obywateli co może jedynie potwierdzać wielkość jego zasług dla kraju i jego obywateli w tym niełatwym dla nich czasie. Odzyskanie niepodległości przez Polskę wiąże się więc niewątpliwie bezpośrednio z osobą Józefa Piłsudskiego. To dzięki jego poświęceniu możemy żyć w wolnym kraju. Jako jego mieszkańcy i obywatele musimy nie tylko pamiętać o tych, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu poświęceń dla Polski, ale przekazywać wiedzę o tych ludziach przyszłym pokoleniom.