Jak rozpoznać, czy cierpię na depresję miłosną?

Depresja ma wiele twarzy. Depresja w miłości jest jedną z nich. W większości przypadków nie możemy mówić o pojedynczym czynniku sprawczym (przyczynowo-skutkowym) zlokalizowanym w teraźniejszości. To, co popularnie nazywane jest depresją miłosną, czyli miłosne przygnębienie, często jest bezpośrednio związane z brakiem poczucia własnej wartości i innymi problemami. Są one zakorzenione w bolesnych lub traumatycznych doświadczeniach z naszej przeszłości.

Jak rozpoznać, czy cierpię na depresję miłosną?

Rozpoznanie, że mamy problemy ze zdrowiem psychicznym w wyniku żałoby miłosnej nie zawsze jest łatwe. Często mamy tendencję do bagatelizowania tego. W ilu powieściach, filmach czy serialach widzieliśmy pewną „romantyzację” bólu złamanego serca?

Żałoba to poczucie straty osoby bez możliwości jej odzyskani”. W ciągu naszego życia będziemy mieli wiele doświadczeń związanych z żałobą. Pojęcie to nie odnosi się jedynie do zniknięcia kogoś w wyniku jego śmierci, ale także do jego nieobecności spowodowanej wieloma innymi czynnikami. Nawet zniknięcie chwil, etapów czy rzeczy w naszym życiu (dzieciństwo, praca, przyjaźń itp.). Dlatego, gdy mówimy o depresji z powodu miłości, to tak naprawdę proces żałoby po stracie lub odrzuceniu przez ukochaną osobę.

Objawy żałoby miłosnej: kiedy jest ona problematyczna?

Niepokój emocjonalny przejawia się w bardzo różny sposób w zależności od narzędzi uczenia się, pewnych cech osobowości i innych czynników genetycznych. W związku z tym objawy depresji w miłości mogą być inne dla każdej osoby.

Ogólnie rzecz biorąc, najczęstsze objawy żałoby nie różnią się zbytnio od objawów innych form żałoby. Dlatego etapy będą bardzo podobne. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie każdy koniecznie przechodzi przez każdy etap w ten sam sposób. Ani w tej samej kolejności.

Żałoba (i powrót do zdrowia) nie jest liniowa. Możemy przejść przez jeden etap, przeskoczyć do drugiego, wrócić do poprzedniego itd. Wzloty i upadki są całkowicie normalne i bardzo ważne jest, aby być cierpliwym w naszym procesie. Wymuszanie uzdrowienia jest nieskuteczne: są to pojęcia sprzeczne! Daj sobie czas i nie uciekaj od emocji. Poznaj te wskazówki, jak dojść do siebie po rozstaniu. 

Nie przechodzenie przez proces żałoby w zdrowy sposób oznacza brak pogodzenia się z nią. Ma to poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Objawy mogą obejmować głęboki smutek, apatię, ciągłe zmęczenie i znużenie, zaburzenia apetytu, problemy żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, zawroty głowy lub omdlenia, lęk lub udrękę, ataki paniki, bezsenność itp.